ULUSLARARASI KATILIMLI

12. ULUSAL

TRAVMA VE ACİL CERRAHİ

KONGRESİ


9-13 Ekim 2019, Antalya / Gloria Golf Otel Kongre Merkezi

KONGREYE DAVET

Değerli Meslektaşlarımız,

9-13 Ekim 2019 tarihinde Antalya’da Gloria Kongre Merkezinde yapılacak olan  kongremize DAVETLİSİNİZ.

Travma ve Acil Cerrahi, genç nüfusa sahip ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunudur. 

Dünya için de bölgemiz için de risk oluşturan afetler, terörizm, savaşlar  ve göçler çok sayıda insanı aynı anda etkileyen bu yüzyılın en önemli sosyal sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Öte yandan acil cerrahi durumlarda ilk ve uygun yaklaşım, prognoz açısından belirleyicidir,  uzayan yaşam süresi ve eklenen sorunlar sebebiyle ayrıca önem kazanmaktadır.

Derneğimiz bu bakış açısıyla kurulduğu günden beri idealist bir ekip ruhu ve gönüllülük esası ile gerek dergimiz, gerekse de  hastane toplantıları, bölgesel toplantılar, kongre ve kurslar aracılığı ile ulusal ve uluslararası alanda üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır. Travma ve Acil Cerrahi Kongreleri, bir araya gelerek sorunları konuşmak, ortak çözüm önerilerinde bulunmak ve çalışmak açısından önemli bir fırsat sunmaktadır. 

Güncel bilgiyi ve uygulamaları, hem cerrahlar hem de cerrahi eğitimi alan kişilerle paylaşmak, temel hedefimizdir.

Sizleri dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Antalya”da gerçekleştirilecek olan 12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi’ nde ağırlamaktan, bilgilerimizi, sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi paylaşmaktan onur ve mutluluk duyacağız. 

Saygılarımızla ...


Gökhan Akbulut
Kongre Genel Sekreteri
Orhan Alimoğlu
Dernek Başkanı
Semra Günay
Kongre Başkanı

KURULLAR

KONGRE BAŞKANI KONGRE SEKRETERİ
SEMRA GÜNAY GÖKHAN AKBULUT
 
YÖNETİM KURULU DÜZENLEME KURULU

ORHAN ALİMOĞLU
MEHMET ERYILMAZ
GÖKHAN AKBULUT
ALİ FUAT KAAN GÖK
OSMAN ŞİMŞEK
MÜNEVVER MORAN
ADNAN ÖZPEK

KAYA SARIBEYOĞLU
MAHİR ÖZMEN
HAKAN TEOMAN YANAR
HAKAN YİĞİTBAŞ
EVREN DİLEKTAŞLI
EMİR GÜLDOĞAN
BURAK GÜNEY

 

GENEL BİLGİLER

Önemli Tarihler:
Kongre Tarihi 9-13 Ekim 2019
Bildiri gönderimi için son tarih 19 Ağustos 2019
İndirimli kayıt ve konaklama için son tarih 19 Temmuz 2019

Kongre Tarihi ve Yeri
12. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi, 9-13 Ekim 2019 tarihlerinde Antalya Gloria Golf Otel'de gerçekleştirilecektir.

Kongre Dili
Kongre resmi dili Türkçe'dir. İngilizce olarak gönderilecek bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kongre İletişim Adresi
travma2019@flaptour.com.tr

Kredilendirme
Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Kredilendirme Kurulu tarafindan "Sürekli Tıp Eğitimi (STE)" olarak kredilendirilecektir. Bu kredilendirme ile ilgili formları kongre çantası içerisinde bulabileceksiniz. Doldurulmuş TTB-STE formlarını ilgililere teslim edilmesini rica ederiz.

Yaka Kartı
Tüm katılımcıların kongre merkezine girişte, bilimsel oturumlar esnasında sergi alanlarında, poster alanlarında ve diğer sosyal programlarda yaka kartlarını takmaları, kongrenin sağlıklı yürüyebilmesi ve güvenliği açısından gereklidir. Sağlık Bakanlığı kuralları gereği bilimsel kongrelerde bildiri, yayın, poster gibi bilimsel çalışma sunumunda bulunanlar ve toplantılara eğitim amaçlı katılanlar dışındaki kişilerin (eş ve/veya çocuklar), toplantı, stand ve bağlı alanlara girmesi yasaktır. Tüm katılımcıların bu kurala istisnasız olarak uymaları beklenmektedir.

Kongre İzin Yazıları
Kongre katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek kongre izin yazıları, Kongre Organizasyon Sekreterliği aracılığı ile talep eden katılımcılara gönderilecektir.

 

ANA KONULAR

KURSLAR

Açık Karın ve Fistül Yönetimi

Yara Bakımı, Yanık ve Beslenme güncel ürünler gelişen teknoloji

USG ve FAST

Acil Endoskopik laparoskopik Girişimler, laparoskopik sütür ve anastomoz teknikleri

Travma Cerrahisi Uygulama Teknikleri

 

ANA KONULAR

Travma cerrahisinde interaktif olgu sunumları

Travma ve acil cerrahide videoendoskopi kullanımı

Hasar kontrol cerrahisi ve resüsitasyonu

Duodenum pankreas travmalarına yaklaşım

Torakoabdominal penetran yaralanmalarda neler değişti?

Travma olgularında non operatif tedavi yaklaşımları ve algoritmalar

Acil cerrahide interaktif olgu sunumları

Enterokütan fistüller

Acil Cerrahi Panel. Brit ileus, mezenter iskemi, akut kolesistit, bilier pankreatit, akut apandisit

Anorektal aciller

Gastrointestinal sistem kanamalarında algoritma ve yenilikler

Safra yolu yaralanmalarında ne yapalım?

İntraabdominal infeksiyonlar ve antibiyotik kullanımı

Travma ve acil cerrahi emboli profilaksisi ve kanama bir arada olursa nasıl davranmalı?

Kolorektal aciller

Bariatrik cerrahi'nin acile başvuru sebepleri olan komplikasyonları ve yönetimi

Endoskopik girişimlerin komplikasyonları ve yönetimi

Savaş cerrahisi açısından yakın dönem Türkiye tecrübesi

Açık karın ve fistül

Travma ve acil cerrahi olgularında akılcı antibiyotik kullanımı

Travma ve acil cerrahi olgularında beslenme uygulamaları

Travmada tromboemboli profilaksileri

Acilde Şiddet

Terörizm ve afetlere hastanelerin hazırlanması

Travma ve Acil Cerrahi Eğitimi nasıl olmalı? Üst ihtisas olabilir mi?

Dünyadan örnekleri ve tarihçesi ile hastanelerin travma ve acil cerrahi açısından derecelendirilmesi

Editörler Ne bekler ? Asistanlar, literatürü nasıl taramalı?

Gelişen teknolojilerin Travma ve Acil Cerrahi'de kullanımı

Asistan Cerrahlar Yarışıyor

Kızılay ve Göçmen Kampları'nın son durumu 

Harp Cerrahisi

 


BİLİMSEL PROGRAM

9 Ekim 2019 , Çarşamba 
SALON A SALON B SALON C SALON D
KURS 1 KURS 2 KURS 3 KURS 4
13.00-17.30 Açık Karın ve Fistül Yönetimi Yanık ve Yara Bakımı Kursu   Acil Endoskopik Laparoskopik Sütür ve Anastomoz Teknikleri  Travma ve Acil Cerrahide Ultrasonografi 
*Hasar Kontrol Cerrahis
*
İntraabdominal Sepsis
*
Abdominal Kompartman Sendromu 
*Türkiye'de Sayılarla Yanık
*Yanık Tipleri 
*Yanık Şiddeti 
*Nakil ve Yanık Olguda Hastaneye Yatış Ölçütleri
*Güncel Ürünler,  Yara Örtüleri 
*Travmada Laparoskopi ve Endoskop Uygulamaları
*Acil Cerrahide Laparoskopi ve Endoskopi
*USG Tekniğine Ait Temel Bilgiler
*Görüntüleme Prensipleri
*Acil Cerrahide USG Uygulaması
*Travma Olgusunda USG Uygulaması
*Hepatobiliyer USG  
*Geçici Batın Kapama Teknikleri ve Negatif Basınçlı Sistemler
*Enteroatmosferik Fistül Yönetimi 
*Açık Batın Sonrası Geç Rekonstrüksiyonlar 
*Olay Yerinden Acil Servise Hasta Yönetimi 
*Acil Serviste Hasta Yönetimi
*Çocuk Yanıklarında Farklılıklar
*Yanıkta Rasyonel Antibiyotik Kullanımı ve Sepsis  
*İntrakorporeal Sütür Teknikler , Malzemeler
*İnovatif Ürünler 
*Extended FAST -
*Abdominal Aorta USG - Ürogenital Ultrason
*Girişimsel USG 
1500.15.30 Kahve arası
Pratik Uygulamalar *Yanık Yoğun Bakımda Hasta Takibi
*Yanıkta Yara Pansumanı
*Hipertrofik Skar ve Keloid Gelişim Nedenleri ve Yönetimi 
Pratik uygulamalar  *Pratik Uygulamalar  Batın ve Toraksın incelenmesi , Extended FAST USG  , Hepatobiliyer USG
*Aort Yaralanmasında Tanı ve Girişimsel İşlemler 
SALON A - AÇILIŞ TÖRENİ 
18.00.-19.00 Açılış konuşmaları
Açılış Konferansı: İlyada Efsanesinde Travma Cerrahisi
Açılış kokteyli / Akşam Yemeği
10 Ekim 2019 , Perşembe
  SALON A SALON B SALON C
08.30 - 09.30 PANEL : ACİL CERRAHİ 
Olgular ile İnteraktif Oturum: Ne yapalım, Nasıl yapalım?  
Olgu 1 - Akut Biliyer Pankreatit
Olgu 2 - İleus- İnce Bağırsak ve Kalın Bağırsak Tipi
Serbest Bildiriler  
09.30 - 10.30 PANEL : PERFORASYONLARDA ACİL CERRAHİ
*Üst Gastrointestinal Sistem Ülser Perforasyonları  
*Non Travmatik Kolon Perforasyonları
*Abdominal Sepsis: Ne zaman Hasar Kontrol Cerrahisi ?
*Perforasyonlarda Lapaoroskopik Tanı ve Tedavi
Serbest Bildiriler YUVARLAK MASA ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU1
Hastanelerin Terörizm ve Afetlere Hazırlanması  
10.30 - 10.45 KAHVE ARASI A SALONUNDA TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILACAKTIR  
11.00- 12.00 Hakemli seçilmiş bildiri oturumu
12.00 - 12.12 12'de 12: Cerrahın İkilemi: Travma ve Acil Cerrahi Emboli Profilaksisi ve Kanama Bir Arada Olursa Nasıl Davranmalı? 
12.12 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 14.45 PANEL: BARİATRİK ve METABOLİK CERRAHİ KOMPLİKASYONLARINA ACİL YAKLAŞIM
*Bariatrik Cerrahi Sonrası Acile Başvuru: Nedenleri, Tanısı ve Yönetimi
*Sleeve Gastrektomi Komplikasyonları : Tanı ve yönetimi, Ne Zaman Cerrahi?
*Mini By-pass ve Roux en Y By-pass Komplikasyonları: Tanı ve Yönetimi
*Cerrahi Uzmanları için Özet Algoritmalar 
Serbest Bildiriler  YUVARLAK MASA ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU 2
Travma ve Acil Cerrahi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Nasıl Olmalı? 
14.45- 15.30 PANEL : BİTMEYEN ÇİLE: ENTEROATMOSFERİK FİSTÜLLER
*Tanı
*Ne Zaman Cerrahi Ne Zaman Konservatif Kalalım?
*Lokal Yara Bakımı ve Fistül Yönetimi: Negatif Basınçlı Sistemlerin Yeri ve Uygulama Teknikleri 
Serbest Bildiriler 
15.30 - 15.45 KAHVE ARASI
15.45 - 17.00 Genç Cerrahlar Yarışıyor   
  KAHVE ARASI
17.00-18.00 ASİSTAN OKULU 1. OTURUM   
18.30 - 20.30 Akşam Yemeği 
20.30-21.30 FORUM
Kızılay ve Göçmen Kampları Son Durumu
Afetlere Hazır mıyız? 
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Afet Hazırlığı
11 Ekim 2019 , Cuma
  SALON A SALON B SALON C
07.30 - 08.00 UZMANIYLA BULUŞMA
*Acile Başvuran Apandisit ve Divertikülit Olgularına Non-Operatif Yaklaşım ve Algoritmalar  
08.30 - 10.00 PANEL : İLEUS
*Maligniteye Bağlı Kolonik Obstrüksiyonlar: Hangi "Cerrahi Yöntemi " Seçelim? Anastomoz? Hartman Kolostomi?
*İnflamatuar Bağırsak Hastalıklarına Bağlı Ileus 
*Bride Bağlı Ileus Tedavisinde Laparoskopik Cerrahi
*Kolorektal Kanser Tanılı İleus Olgusu Cerrahi Zamanlaması:Hemen mi, Elektif Koşullarda mı ?Bu Olgular Sabahı Bekler mi ?
Serbest bildiriler  YUVARLAK MASA ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU 3
Dünyadan Örnekleri ve Tarihçesi ile Hastanelerin Travma ve Acil Cerrahi Açısından Derecelendirilmesi 
10.00 - 10.30 KONFERANS:
Hasar Kontrol Resüsitasyonu 
Serbest Bildiriler UEMS oturumu:  FEBS (Em Surg) adayları için bilgilendirme ve hazırlık toplantısı
UEMS nedir FEBS önemi değeri ?
10.30 - 10.45 KAHVE ARASI 
10.45 - 12.00 PANEL : CERRAHLARIN KABUSU : SAFRA YOLU YARALANMALARI
*Perkütan Girişimlerin ve ERCP'nin Yeri
*Ne Zaman Cerrahi ?
*Nasıl İzlenmeli?
*Uzun Dönem Sonuçlar 
Serbest Bildiriler  UEMS oturumu:  FEBS (Em Surg) adayları için bilgilendirme ve hazırlık toplantısı
UEMS nedir FEBS önemi değeri ?
12.00 - 12.12 12'de 12 : Akut mezenter iskemi tanısı? Ne zaman şüphelenelim?
12.12 - 13.30 Öğle Yemeği
13.30 - 15.30 PANEL : TORAKAL, TORAKOABDOMİNAL YARALANMALAR - NASIL BAŞ EDERİM?
*Penetran Yaralanma Tipleri, Alanda ve Transfer Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
*Diafragma Yaralanmalarına Nasıl Yaklaşılmalı?
*Kalp-Akciğer Yaralanmalarına Yaklaşım
*Resüsitatif Torakotomi, Kime, Ne Zaman, Nasıl, Sonuçlar? 
Serbest Bildiriler   
Serbest Bildiriler   
15.45-16.00 KAHVE ARASI 
16.00 - 17.00 UTACD, Geleneksel Hastanelerarası Travma ve Acil Cerrahi Toplantısı  Marmara, İç Anadolu ve Ege Bölgesi  
17.00 - 18.00 ASİSTAN OKULU 2. OTURUM Serbest Bildiriler 
18:00 - 19:00      
12 Ekim 2019 , Cumartesi
  SALON A SALON B SALON C SALON D
08.00 - 08.30 UZMANIYLA BULUŞMA
*
Büyük Damar Yaralanmaları ve REBOA 
 
08.30 - 09.30 PANEL : KOLOREKTAL ACİLLER
*Akut Divertikülitlerde Ne Zaman Cerrahi?
*Alt Gastrointestinal Sistem Kanamaları: Tanı ve Tedavi Algoritmaları   
*Volvulus  
Serbest Bildiriler   YUVARLAK MASA ÇALIŞMA GRUBU OTURUMU 4
Acilde ŞİDDET!  
09.30 - 10.00 KONFERANS: Safra yolu yaralanmaları nasıl olur? Önlenebilir mi ? 
10.00 - 10.30 PANEL: AKUT PANKREATİT
*Skorlamalar Ne Kadar Gerekli?
*Akut Pankreatitte Enteral Beslenme, Ne Zaman, Nasıl?
*Cerrahi Zamanlaması 
Serbest Bildiriler    UEMS  Acil Cerrahi yeterlilik SINAVI-
FEBS( EmSurg) Exam
www.emergencysurgery.eu
10.30 - 10.45 Kahve Arası
10.45 - 12.00 Acil Cerrahide zorlayan olgular: İnteraktif oturum
Serbest Bildiriler   
12.00 - 12.12 12'de 12: Periferal vasküler yaralanmalarda bilinmesi gereken 15 nokta    
Ögle yemeği
13.30 - 14.30 PANEL : TRAVMA VE ACİL CERRAHİ EĞİTİMİ
*Travmanın Geçmişi, Bugünü ve Geleceği
*Travma ve Acil Cerrahi Eğitimi'nde Simülasyon
   
14.30 - 15.30 PANEL : ENDOSKOPİK GİRİŞİMLERİN KOMPLİKASYONLARI ve YÖNETİMİ
*Kolonoskopik Yaralanma :Tanı ve Yönetimi
*ERCP Komplikasyonların Tanı ve Yönetimi
*PEG ve Stentleme Komplikasyonlarının Tanı ve Yönetimi   
   
15.30 - 15.45 Kahve Arası
15.45 - 17.00 PANEL : HARP CERRAHİSİ AÇISINDAN TÜRKİYE DENEYİMİ
*Travma Kinetiği
*Sahada Travma Cerrahisi
*Major Travmalarda Transfüzyon Sanatı
*Sivil Cerrah Gözüyle Harp Cerrahisi
   
17.00  -17.30  Kahve Arası
17.00 - 18.00 ASİSTAN OKULU 3. OTURUM  
18.30 - 20.00 Akşam Yemeği
21.00 - 23.00 Konser 
13 Ekim 2019 , Pazar
  SALON A SALON B
09.00 - 10.30 PANEL : ANOREKTAL ACİLLER
*Zor Perirektal ve Perianal Apselerin Yönetimi 
*Komplike Fournier Gangreni Yönetimi
*Doğum ile İlişkili Perine Yaralanmaları Yönetimi 
KONFERANS
Akılcı İlaç Kullanımı 
10.30 - 11.00 Kahve Arası
11.00 - 12.00 KAPANIŞ TÖRENİ
*Yuvarlak Masa Oturumları Sonuç Raporları 
*Bildiri ve Poster Ödülleri 
 

 

BİLDİRİLER

Sözlü bildiri olarak kabul edilen çalışmaların sunumları 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasında B salonunda yapılacaktır. 

Hakemlerden en yüksek puanı alan bildiriler kongrede tüm katılımcıların huzurunda seçkin hakemler tarafından
değerlendirilecektir. 

En yüksek puanı alan ilk 3 bildiri, çalışma sahipleri  makale formatında kongre bitiminden itibaren
bir ay içinde Ulusal Travma Acil Cerrahi Dergisine yazım kurallarına uygun olarak gönderirlerse,
1 hafta gibi bir sürede "hızlı değerlendirme" yapılarak kabul edilmesi durumunda dergimizde yayınlanma şansı bulacaktır.  
       


Son Bildiri Gönderim Tarihi


19 AĞUSTOS 2019

Bildirinizi Göndermek İçin Tıklayınız

KAYIT ve KONAKLAMA

Kayıt Bilgileri

Kayıt Ücretleri
UTACD Üye Uzman 600 TL
UTACD Üye Olmayan Uzman 700 TL
Asistan, Hemşire 300 TL
Firma Temsilcisi 700 TL
Kurs Ücreti 125 TL


Kayıt Ücretine Dahil Olan Hizmetler 
• 4 gün kongre merkezine giriş 
• Otel konsepti dahilinde tüm barlardan 09:00-18:00 saatleri arasında yerli ve yabancı içecekler 
• Programda belirtilmiş olan 4 öğle yemeği 
• Kongre dökümanları; Çanta-Program ve Bildiri Özetleri Kitabı-Yaka Kartı-Katılım Sertifikası 
• Yukarıda belirtilen kayıt fiyatlarına %18 KDV ilave edilecektir.

Tesis Kullanım Ücreti 
Kongre otelimizde konaklamayan tüm misafirlerimizden, günlük tesis kullanım bedeli olarak günlük 
350 TL + %18 KDV ücret talep edilecektir. Tesis kullanımı 09:00 – 18:00 saatlerini kapsamaktadırKonaklama Bilgileri

Otel 9-13 Ekim 2019 Kongre Paket Konaklama (4 Gece)  
  Tek Kişilik Oda İki Kişilik Odada Kişibaşı
Gloria Golf Otel 5.650 TL 4.000 TL

Konaklama paket fiyatına dahil olan hizmetler :
• Konaklama fiyatlarına kahvaltı, öğle yemeği, günde 2 kez kurabiyeli kahve molası, akşam yemeği, yemeklerde yerli içki, Lobby Barda 09:00-24:00 saatleri arasında limitsiz yerli alkollü ve alkolsüz içecekler ve çay/kahve servisi dahildir.
• 4 geceden az konaklamalarda 4 gecelik konaklama ücreti alınacaktır.
• Yukarıda belirtilen konaklama paket fiyatları her şey dahil sistemde olup, %8 KDV ilave edilecektir.
Ödemelerin hizmet bedelinde belirtilen döviz cinsiyle yapılması esastır. TL cinsinden yapılacak ödemelerde, ödeme tarihindeki TCMB Efektif Alış Kuru dikkate alınmalıdır.

İptal Koşulları
Konaklama ücretlerinde, 9 Temmuz 2019 tarihine kadar yapılacak iptallerde, ödenen ücretin %50’si geri iade edilecektir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde geri iade yapılmayacaktır.
Not: Kayıt, Konaklama veya Sponsorluk ücretlerinden bakiye ödemelerini KONGRE bitiş tarihinden sonraki bir tarihte yapmak isteyen firmaların, kalan bakiye ödemelerine % 10 tutarında ilave bir tutar eklenecektir.

Transfer Ücreti
• Otel Havaalanı çift yön Toplu Transfer: 700 TL + KDV’dir.
• Özel transfer talepleriniz için lütfen travma2019@flaptour.com.tr adresi ile iletişime geçiniz.

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası :

Flap Tour, Podgoritsa Caddesi No:1, Birlik Çankaya - ANKARA

Telefon Numarası :

0312 454 00 00

E-posta Adresi :

travma2019@flaptour.com.tr